• Imprimeix

Beques de col·laboració per desenvolupar estudis i treballs en matèries del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada

10168 - Beques de col·laboració per desenvolupar estudis i treballs en matèries del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada Departament de Justícia justicia

Beques de col·laboració tutoritzades per a estudis i treballs relacionats amb els diferents àmbits d'actuació del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, i per dur a terme tasques d'assistència i suport a les activitats del Centre durant l'any 2017.

Convocatòria de 15 beques en total, dividides en 5 modalitats: 8 de formació, 4 d'investigació, 1 d’arxiu i gestió administrativa, 1 de gestió econòmica i administrativa i 1 de biblioteconomia i documentació.

Llegiu-ne més

Termini de presentació de sol·licituds: Del 8 al 28 de novembre de 2016.

Beques de formació: estudiants de les universitats catalanes que estiguin cursant els graus sempre que hagin superat un mínim de 120 crèdits, o que s'hagin llicenciat o graduat l'any de publicació de la convocatòria en psicologia de les organitzacions, pedagogia, sociologia, dret, criminologia o qualsevol altra que sigui d'interès per a l'organització. També podran sol·licitar la beca els estudiants de màster o postgrau dels àmbits de formació assenyalats anteriorment o que hagin acabat aquests estudis l’any de publicació de la convocatòria.

Beques d’investigació en l’àmbit social i criminològic: estudiants de les universitats catalanes que estiguin cursant graus sempre que hagin superat un mínim de 120 crèdits, o que s'hagin llicenciat o graduat l'any de publicació de la convocatòria en psicologia de les organitzacions, pedagogia, sociologia, dret, criminologia o qualsevol altra que sigui d'interès per a l'organització. També podran sol·licitar la beca els estudiants de màster o postgrau dels àmbits de formació assenyalats anteriorment o que hagin acabat aquests estudis l’any de publicació de la convocatòria.

Beca d’arxiu i gestió administrativa: estudiants de les universitats catalanes que estiguin cursant el grau d’informació i documentació, el grau superior d’arxivística i gestió de documents o algun màster o postgrau relacionat amb arxivística i gestió documental. També podran sol·licitar la beca els que hagin obtingut el grau, la diplomatura, la llicenciatura, el postgrau o el màster en alguna d’aquestes especialitats en l’any de la publicació de la convocatòria.

Beca de gestió econòmica i administrativaestudiants de les universitats catalanes que estiguin cursant graus sempre que hagin superat un mínim de 90 crèdits, o que s'hagin llicenciat o graduat l'any de la convocatòria en economia, ciències empresarials, ciències polítiques i de l'administració, dret, matemàtiques. També podran sol·licitar la beca els estudiants de cicles formatius superiors d’Administració o qualsevol altra que sigui d'interès per a l'organització. També hi tenen accés els estudiants de màster oficial dels àmbits de formació assenyalats anteriorment o que hagin acabat el grau o màster oficial l’any de la convocatòria.

Beca de biblioteconomia i documentació: estudiants de les universitats catalanes que estiguin cursant el grau d’informació i documentació. També podran sol·licitar la beca els graduats, llicenciats i diplomats en alguna d’aquestes especialitats que hagin obtingut el grau, la diplomatura i/o llicenciatura en l’any de la publicació de la convocatòria. També hi tenen accés els estudiants de màster oficial dels àmbits de formació assenyalats anteriorment o que hagin acabat el grau o màster oficial l’any de la convocatòria.

 

Què necessiteu fer?

Data actualització 07.06.2017