• Imprimeix

Beques de col·laboració per desenvolupar estudis i treballs en matèries del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada

10168 - Beques de col·laboració per desenvolupar estudis i treballs en matèries del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada Departament de Justícia justicia

Beques de col·laboració per desenvolupar estudis i treballs relacionats amb els diferents àmbits d'actuació del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia, i per dur a terme tasques d'assistència i suport a les activitats del Centre.

Llegiu-ne més

Atorgament de les beques: DOGC núm. 7787, de 14 de gener de 2019, i al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html)

Beques de col·laboració en la formació en matèries pròpies del Centre
Estudiants de les universitats catalanes que estiguin cursant els graus sempre que hagin superat un mínim de 120 crèdits, o que s'hagin llicenciat o graduat l'any de publicació de la convocatòria en psicologia de les organitzacions, pedagogia, sociologia, dret, criminologia o qualsevol altra que sigui i d'interès per a l'organització.
També poden sol·licitar la beca els estudiants que estiguin fent una 2a carrera o grau, de màster o postgrau dels àmbits de formació assenyalats anteriorment o que hagin acabat aquests estudis l'any de publicació de la convocatòria.

Beques de col·laboració en les investigacions de l'àmbit d’execució penal
Estudiants de les universitats catalanes que estiguin cursant graus sempre que hagin superat un mínim de 120 crèdits, o que s'hagin llicenciat o graduat l'any de publicació de la convocatòria en psicologia de les organitzacions, pedagogia, sociologia, dret, criminologia o qualsevol altra que sigui d'interès per a l'organització.
També poden sol·licitar la beca els estudiants que estiguin fent una 2a carrera o grau, de màster o postgrau dels àmbits de formació assenyalats anteriorment o que hagin acabat aquests estudis l'any de publicació de la convocatòria.

Beca de col·laboració en arxiu i gestió administrativa
 
Estudiants de les universitats catalanes que estiguin cursant o s’hagin llicenciat o graduat en el grau d'informació i documentació, el grau superior d'arxivística i gestió de documents o algun màster o postgrau relacionat amb arxivística i gestió documental.
També poden sol·licitar la beca els estudiants que estiguin fent una 2a carrera o grau, de màster o postgrau dels àmbits de formació assenyalats anteriorment o que hagin acabat aquests estudis l'any de publicació de la convocatòria.

Beca de col·laboració en gestió econòmica i administrativa
Estudiants de les universitats catalanes que estiguin cursant graus sempre que hagin superat un mínim de 90 crèdits, o que s'hagin llicenciat o graduat l'any de la convocatòria en economia, ciències empresarials, ciències polítiques i de l'administració, dret, matemàtiques.
També poden sol·licitar la beca els estudiants de cicles formatius superiors d'Administració o qualsevol altra que sigui d'interès per a l'organització i també els estudiants que estiguin fent una 2a carrera o grau, de màster o postgrau dels àmbits de formació assenyalats anteriorment o que hagin acabat aquests estudis l'any de publicació de la convocatòria.

Beca de col·laboració en biblioteconomia i documentació per a la Biblioteca del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Estudiants de les universitats catalanes que estiguin cursant el grau d'informació i documentació.
També poden sol·licitar la beca els estudiants que estiguin fent una segona carrera o grau, de màster o postgrau dels àmbits de formació assenyalats anteriorment o que hagin acabat aquests estudis l'any de la publicació de la convocatòria.

Què necessiteu fer?

Data actualització 14.01.2019