• Imprimeix

Obtenció de dades registrals d'una fundació

Justícia 6354 - Obtenció de dades registrals d'una fundació Departament de Justícia justicia

El Registre de fundacions és públic i assumeix funcions de qualificació, inscripció i certificació. La publicitat del Registre es fa efectiva en suport electrònic o en paper, segons les modalitats següents:

- Certificació de dades registrals
- Notes simples i còpies certificades
- Fotocòpies dels comptes anuals
- Llistats

Llegiu-ne més
Què necessiteu fer?

Data actualització 13.11.2018