• Imprimeix
Obtenció de dades registrals d'una fundació

Fotocòpies dels comptes anuals

Fotocòpies dels comptes anuals 6354 - Obtenció de dades registrals d'una fundació Departament de Justícia
Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment

16,40 €

El pagament de la taxa es pot fer als caixers automàtics Servicaixa o per internet, mitjançant l’opció de pagaments en línia del web de CaixaBank. Cal conservar el resguard justificatiu del pagament com a comprovant.

En el cas de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Girona, a més de fer-hi el tràmit també s’hi pot pagar la taxa.