• Imprimeix

Registre de parelles estables de Catalunya

21032 - Registre de parelles estables de Catalunya Departament de Justícia justicia

És el registre on s’inscriuen les parelles estables constituïdes d’acord amb el Codi civil de Catalunya i les seves extincions.

La inscripció en el Registre de parelles estables de Catalunya és voluntària, no té caràcter constitutiu i requereix el consentiment dels dos convivents de la parella.

Llegiu-ne més

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hagueu d’utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents es pot donar el cas que en presenteu una versió obsoleta.

Data actualització 30.10.2018