• Imprimeix
Registre de parelles estables de Catalunya

Sol·licitar la inscripció registral de la parella estable

Sol·licitar la inscripció registral de la parella estable 21032 - Registre de parelles estables de Catalunya Departament de Justícia

La inscripció es pot sol·licitar en qualsevol moment.

  1. Document d'identitat de les persones sol·licitants.
  2. Certificació literal o completa de naixement de les persones sol·licitants.
  3. Certificat d'empadronament de convivència històric.
  4. Certificat literal de naixement o llibre de família on consti la descendència en comú en cas de constitució de la parella estable per naixement d'un fill o d'una filla durant la convivència en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial.
  5. Opcionalment, certificació d'inscripció emesa per l’ajuntament corresponent en cas de parelles estables inscrites en registres municipals.

Si no hi ha oposició expressa, el Departament de Justícia verificarà de forma automatitzada les dades declarades i no s'hauran d'aportar els documents 1, 3 i 4.

Parelles estables constituïdes d'acord amb els articles 234-1 i 234-2 del Codi civil de Catalunya.

 

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.