• Imprimeix

Registre dels grups d'interès

20289 - registre grups interès Departament de Justícia justicia

El Registre atorga als grups d'interès una sèrie d'avantatges a l'hora de relacionar-se amb l'Administració i el sector públic i d'accedir a la informació sobre la seva activitat i iniciatives. Des d'aquest tràmit es pot fer la inscripció, la cancel·lació, l'actualització registral, la denúncia per incompliment de la normativa reguladora i l'alerta sobre un grup d'interès registrat.

 

 

Llegiu-ne més

Persones físiques o jurídiques de caràcter privat que fan actuacions de participació activa en polítiques públiques o en processos de presa de decisions davant d’ens públics, entitats i organismes, amb la finalitat d'influir en l'orientació d'aquestes polítiques en defensa d'un interès propi o de tercers, o d'un interès general. També poden inscriure's les plataformes, xarxes o altres formes d'activitat col·lectiva que, tot i no tenir personalitat jurídica, constitueixen de facto una font d'influència organitzada i duen a terme activitats incloses en l'àmbit d'aplicació del Registre de grups d'interès de Catalunya.

Aquests ens públics, entitats i organismes, són:

  • Administració de la Generalitat i Administració local a Catalunya.
  • Organismes i ens públics, societats amb participació majoritària o vinculades, fundacions del sector públic, entitats de dret públic, institucions de la Generalitat, col·legis professionals i corporacions de dret públic.
  • Universitats públiques de Catalunya i ens que en depenen.

Data actualització 08.06.2017