• Imprimeix

Taxa per la prestació de serveis personals i materials en l’àmbit de l’administració de l’Administració de justícia

10064 - Taxa per la prestació de serveis personals i materials en l'àmbit de l'administració de l'Administració de justícia Departament de Justícia justicia

La taxa s’ha de pagar en l’ordre jurisdiccional civil i en l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu i en constitueixen el fet imposable:

  • La presentació de l’escrit iniciador del procediment en primera o única instància
  • La presentació de l’escrit iniciador de l’incident en el procés concursal
  • La presentació de l’escrit iniciador de segona o superior instància del procediment principal que hagin de resoldre òrgans judicials amb seu a Catalunya.
Llegiu-ne més

Des del dia 31 de gener de 2017 s'ha posat en marxa una nova aplicació que permet liquidar aquesta taxa per a procediments de primera instància i concursals d’una manera més àgil. Per tant, aquest tràmit permet liquidar només la taxa per a procediments en segona instància. Consulteu com accedir a la nova aplicació al web de l'Administració de justícia.

Són subjectes passius de la taxa les persones jurídiques exclusivament.
Si hi ha una pluralitat de sol·licitants per a un mateix fet imposable només s’ha de liquidar una única taxa.

Què necessiteu fer?

Data actualització 19.06.2017