• Imprimeix

Beques per a la recerca, estudis i anàlisis en execució penal, mediació penal, atenció a la víctima, Administració de justícia, dret civil català i ordenament jurídic català

7432 - beques-recerca-cejfe Departament de Justícia justicia

Convocatòria de 16 beques per a projectes de recerca, estudis i anàlisis en els àmbits de l'execució penal, la mediació penal, l'atenció a la víctima, l'Administració de justícia, el dret civil català i l’ordenament jurídic català. 
 

Llegiu-ne més

Hi ha dues modalitats, segons el beneficiari:

  • Modalitat A: personal de les diferents administracions públiques de Catalunya, sigui quina sigui la seva vinculació, llevat del professorat universitari i professionals d’entitats públiques o privades sense afany de lucre que col·laborin amb l’Administració.

  • Modalitat B: professorat universitari, professionals d'entitats públiques o privades sense afany de lucre que col·laborin amb l'Administració, estudiants matriculats en programes de doctorat i professionals liberals vinculats a l’àmbit de la justícia que visquin, treballin o estudiïn en el territori de Catalunya.

Es pot participar en aquesta convocatòria individualment o formant un equip de recerca. Quan es tracti d'agrupacions de persones físiques que es presenten com a equip de recerca s'han de fer constar expressament, tant en la sol·licitud com en l'acord de concessió, els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, així com l'import de la subvenció que s'ha d'aplicar a cada un, els quals també tenen la consideració de beneficiaris.

Què necessiteu fer?

Data actualització 27.11.2018