• Imprimeix
Registre dels grups d'interès

Actualització de la inscripció registral d'un grup d'interès

Actualització de la inscripció registral d'un grup d'interès 20289 - registre grups interès Departament de Justícia

Cal sol·licitar l'actualització de les dades en el termini d'un mes des de que es produeix alguna modificació en la informació general i bàsica del grup d'interès. Si es tracta d'una modificació en la informació específica, cal sol·licitar l'actualització dins de l'any natural en què s'hagi produït.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit