• Imprimeix
Registre dels grups d'interès

Cancel·lació de la inscripció registral d'un grup d'interès i esmenes a la cancel·lació

Cancel·lació de la inscripció registral d'un grup d'interès i esmenes a la cancel·lació 20289 - registre grups interès Departament de Justícia

La cancel·lació es pot sol·licitar en qualsevol moment

Certificat i/o documentació acreditativa del motiu de la petició de la cancel·lació registral

No hi ha taxes associades a aquest tràmit

Són causes de cancel·lació de la inscripció registral:

a) La renúncia expressa del declarant per cessament de les activitats com a grup d’interès.

b) La mort o incapacitat sobrevinguda de la persona individual.

c) L’extinció de la personalitat de les persones jurídiques.

d) La dissolució de les formes d’activitat col·lectiva organitzada.

La cancel·lació es du a terme a instància dels declarants, els seus hereus, o els representants de les persones incapacitades, segons correspongui.