• Imprimeix
Registre dels grups d'interès

Presentar una alerta sobre un grup de interès registrat

Presentar una alerta sobre un grup de interès registrat 20289 - registre grups interès Departament de Justícia

Es pot presentar en qualsevol moment

No s'ha d'adjuntar cap document

No n'hi ha 

Una alerta és una comunicació adreçada a l’òrgan responsable del Registre per comunicar que alguna informació declarada al Registre és errònia, omet algun aspecte rellevant o fa referència a inscripcions no admissibles. Cal fer constar la identitat de la persona que tramet l'alerta, però aquesta identitat no és objecte de publicació.